Almanya’da ticari faaliyette bulunmak isteyen uluslararası şirketlerin açıklığa kavuşturulması gereken bir çok sorusu bulunmaktadır.

• Pazara giriş bilgilerini nereden alabilirim?

• Öngördüğüm iş için nasıl bir şirket şekli uygundur?

• Faaliyet alanımda hangi yasal düzenlemelere dikkat etmeliyim?

• Uygun büro, depo ve üretim yerini nasıl bulabilirim?

• Nitelikli personeli nasıl bulabilirim?

• Oturma ve çalışma izinlerini nasıl alabilirim?

Hamburg Invest bünyesinde çalışanı ve gerekirse ulaşabileceğimiz diğer uzmanlar ile tüm bu konuların açıklığa kavuşturulmasında yardımcı olabilmekteyiz.

Hamburg’a gelişte ticari vize

AB’ye üye olmayan ülke vatandaşı iş adamlarının Almanya’ya ticaret amaçlı ziyaretleri öncesindeki vize başvurularını kural olarak Alman Başkonsolosluğuna yapmaları gerekmektedir. İş adamlarının bu tip vize başvurularında Hamburg Invest veya Hamburg’da yerleşik şirketler tarafından verilmiş davetiye sunmaları beklenmektedir.

Almanya’da kalınan süreler için geçerli sağlık sigortası

Vize işlemlerinin yürütülebilmesi için Almanya’da geçerli bir sağlık sigortası sunulmalıdır. Söz konusu sağlık sigortasının ülkenizde yaptırılması mümkündür. .

Hamburg’da konaklama

Hamburg’u ziyaret sürenizce kalacağınız otel veya apartman rezervasyonunun Hamburg Invest aracılığı ile yapılması mümkündür.

Şirket kuruluşu için gerekli belgeler

Şirket kuruluşu için gerekli belgeler , gerçek veya tüzel kişiler için farklılık göstermektedir.

Gerçek kişi:

• Pasaport

• Limited şirket (GmbH) için sermaye: 25.000 €, noter ücreti hariç

Tüzel kişilik:

• Ana şirketin Ticaret Sicil Kaydının orijinali ve yeminli tercümesi

• Şirket sahibinin, Hamburg’da şirket kurma niyeti ile şirketin gelecekteki genel müdürünü ismen zikrettiği beyanı

• Tüm hissedarların Hamburg’da bulunmaması durumunda şirketin sermaye yükümlülüğünü yerine getirecek vekilin yetkilendirilmesi

• Limited Şirket (GmbH) için 25.000 Avro tutarında ana sermaye (noterlik ücreti dahil değildir)

Şirket kuruluşu (kısmen opsiyonel)

Almanya’da şirket kuruluşu aşamasında Hamburg Invest tarafından sağlanacak danışmanlık hizmetleri hukuki danışmanlık veya vergi danışmanlığını içermemektedir. Bununla birlikte, Hamburg Invest tarafından hukuki, mali ve diğer danışmanlık hizmetleri için randevuların alınmasında yardımcı olunabilmektedir.

Avukat

• Almanya’da/Hamburg’da ticari faaliyetin hukuki koşullarına ilişkin danışmanlık hizmeti

• Şirketin kuruluş sözleşmesi taslağının hazırlanması

• Geçerli bir şirket ismi bulunması

• Genel Müdür için iş sözleşmesi taslağının hazırlanması

• Avukat adresinin şirket geçici ikameti olarak verilmesi

Vergi Müşaviri

• Vergi ve ticaret hukuku danışmanlık hizmeti

• Kuruluş bilançosunun hazırlanması

• Gerektiğinde danışmanlık hizmeti sözleşmesinin hazırlanması

Noter

• Noter onaylı şirket tüzüğünün hazırlanması

• Hamburg Ticaret Siciline kayıt yapılması

Banka

• Ticari hesap açılması

• Ana sermayenin ödenmesi

Şirketin Hukuki Yapısı

Amacınıza en uygun şirket hukuki yapısı hakkında genel olarak geçerli olabilecek bir beyanda bulunmak mümkün değildir. Hukuki yapının, daha ziyade, her özel durum için ihtiyaca yanıt verebilecek şekilde düşünülmesi gerekmektedir. Ancak, genelde yabancı girişimciler için limited şirket (GmbH) en uygun tüzel kişilik olup yabancı yatırımcılarının çoğu Almanya’daki şubeleri için GmbH tüzel kişiliğini tercih etmektedir. ‘GmbH’ tüzel kişiliğinin en önemli avantajı şirketin sorumluluğunun esas sermaye ile sınırlı olmasıdır. GmbH kuruluşunda esas sermaye asgari 25.000 Avro olup, bu tutarın en az yarısı şirket kuruluşunda ödenmiş olmalıdır. Esas sermaye, bilahare işletme için gerekli yatırımların finansmanı için tümüyle kullanılabilir. Dolayısıyla bu sermayenin bloke edilmesi söz konusu değildir. “GmbH” tüzel kişiliğini haiz şirketler Ticaret Siciline kayıt edilirler.

Almanya ile henüz ticari ilişkisi bulunmayan, örneğin ilk aşamada pazar hakkında bilgi edinmeyi hedefleyen şirketler için, bağımsız olmayan temsilcilik statüsü çoğu zaman en akılcı ve özellikle de maliyeti düşük olan diğer bir alternatiftir. Ancak, bu tür temsilciklerin, doğrudan ticari faaliyet gösteremeyeceği, sadece bilgi toplayabileceği ve danışmanlık hizmeti sunabileceği dikkate alınmalıdır. Yasal bağlayıcılığı olan işlemler, sadece geliş ülkesinde mukim ana şirket tarafından yerine getirilebilir.

Hamburg Invest, şirket kuruluşu ve temsilcilik için formalitelerin yerine getirilmesinde size yardımcı olabilmektedir.

Ofis Arama

Şirketinizin Hamburg’ta işe başlayabilmesi için bir iş yeriniz olmalıdır. İşyeri Ofis/ iş merkezinde bir büro

• Ticari alanlar/ bölümler

şeklinde olabilir. Hamburg Invest, işyeri arama konusunda size yardımcı olmaya hazırdır.

Oturma İzni

AB vatandaşı olmayanların Hamburg’ta ticari faaliyet göstermesi için oturum izni alması zorunludur.

Bu çerçevede:

• Ülkenizdeki Alman Büyükelçiliği/Başkonsolosluğuna oturum izni için başvuruda bulunulması ve başvurunun bir örneğinin Hamburg Invest’e faks ile iletilmesi

• Firma profili hazırlanması (muhtemel iş planı ve gelir beklentisini eklemek suretiyle) ve Hamburg Invest’e iletilmesi

gerekmektedir.

Başvuru Ticaret Odası tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme, oturum izni verilmesinde belirleyici unsurdur. Bununla birlikte Hamburg Invest, oturum başvurusu, firma profili Hamburg Invest görüşü ile birlikte Yabancılar İdaresine ileterek prosedürü hızlandırabilmektedir.

Ticari Faaliyete Başlama

Ticari faaliyete başlamak için aşağıdaki hususlar da dikkate alınmalıdır:

• Pazarlama konseptinin hazırlanması ve uygulanması

• İş ortaklarının bulunması

• İş irtibat kişilerinin bulunması

• Personel istihdamı

• Konut arama

• Depo yeri arama

• Cazip sergi alanlarının bulunması

• Gümrük mevzuatı hakkında bilgi temini

• Teknik mevzuat hakkında bilgi temini

• Ticaret hukuku hakkında bilgi temini

• Telefon, faks ve internet bağlantılarının sağlanması

• Büro makine ve donanımı alımı

• Şirket yazışma kâğıtları ve kartların hazırlanması

• Gerektiğinde araç alımı

Hamburg Invest tüm bu konularda size yardımcı olmakta veya sizi ilgili muhataplara yönlendirebilmektedir. İlaveten, ‘Hamburg Welcome Center’ öğrenim ve aile konularında ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti vermektedir.